Sposoby otrzymywania punktów w Lidze Klas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LIGA KLAS

 

Sposoby otrzymywania punktów w Lidze Klas w roku szkolnym 2019/2020:

  • AKCJE CAŁOROCZNE,

  • NAUKA,

  • KONKURSY i ZADANIA.

 

Akcje całoroczne (wybrane prze uczniów):

- zbiórka plastikowych nakrętek,

- zbiórka makulatury,

- zbiórka puszek aluminiowych,

- loterie szkolne organizowane przez poszczególne klasy,

- akcje tematyczne np. prezentacja regionalnych przysmaków, strojów, ciekawostek,

- gazetki na korytarzu szkolnym – tablicy SU:

Lp.

Temat

Termin

Klasa

1.

Dzień Wszystkich Świętych

Do 30.10.2019r.

V C

2.

Narodowe Święto Niepodległości

Do 08.11.2019r.

VIII B

3.

Boże Narodzenie

Do 20.12.2019r.

VIII A

4.

Karnawał

Styczeń 2020r.

VI C

5.

Walentynki

Do 12.02.2020r.

V B

6.

Dzień Kobiet

Do 06.03.2020r.

VI B

7.

Wielkanoc

Do 08.04.2020r.

VI A

8.

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Do 30.04.2020r.

V A

9.

Dzień Dziecka

Do 29.05.2020r.

VII B

10.

Wakacje

Czerwiec 2020r.

VII A


Wykonanie gazetki jest obowiązkowe, tematy gazetek zostały wylosowane przez przedstawicieli klas. Uczniowie wybierają rodzaj akcji, w której chcą uczestniczyć, uzgadniają to z wychowawcą oddziału, następnie z opiekunem SU. Klasa może uczestniczyć w wielu wybranych akcjach. W ciągu trwania roku szkolnego klasa ma za zadanie przygotować i przeprowadzić minimum dwie akcje tj. wykonanie gazetki i dowolnie wybrane działanie. 

 

Nauka (wszystkie klasy):

Średnia ocen: na końcu pierwszego i drugiego semestru klasy otrzymają punkty za średnie ocen.

·         Frekwencja klasy: na koniec pierwszego i drugiego semestru klasy otrzymują punkty za frekwencję klasy.

·         Oceny niedostateczne: na koniec pierwszego i drugiego semestru klasom odejmujemy tyle punktów, ile klasa ma ocen niedostatecznych.

·         Czytelnictwo: na koniec pierwszego i drugiego semestru klasy otrzymują punkty.

 

Konkursy i zadania (wszystkie klasy):

I semestr 2019/2020

Lp.

Nazwa konkursu/zadania

Termin wykonania

Uwagi

1.

EXLIBRIS biblioteki szkolnej

Do końca października 2019r.

Współpraca z biblioteką szkolną.

Klasa ma za zadanie wykonać 5 projektów, które zostaną poddane ocenie. Logo naszej biblioteki szkolnej ma być wykonane w odcieniach szarości, w formacie nie większym niż 15 cm x15cm. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny w bibliotece szkolnej.

2.

Plakat NIEPODLEGŁOŚĆ 1918 -2019

Do 8. listopada 2019r.

Plakat niepodległościowy w formacie: A1,A2, B1,B2 (do wyboru) wywieszamy na drzwiach swojej sali.

3.

Dzień bez pytania dla wszystkich osób w czapkach Mikołaja

6 grudzień 2019r.

Uczniowie, którzy tego dnia, w czasie lekcji będą mieli na głowach czapki Mikołaja nie będą pytani. Tego dnia, zostanie wyliczony i poddany ocenie udział procentowy uczniów z czapkami w stosunku do całej klasy.

4.

Wystrój klasy – BOŻE NARODZENIE

Do 20. grudnia 2019r.

Konkurs na najciekawszy wystrój klasy z okazji Świąt Bożego Narodzenia

5.

Przebieramy się – LATA 80.

Styczeń 2020r.

Uczniowie, którzy tego dnia, w czasie lekcji będą przebrani zgodnie z tematyką, nie będą pytani. Tego dnia, zostanie wyliczony i poddany ocenie udział procentowy uczniów przebranych w stosunku do całej klasy.

 

II semestr 2019/2020

Lp.

Nazwa konkursu/zadania

Termin wykonania

Uwagi

1.

Dzień bez pytania dla wszystkich osób z przypiętym czerwonym serduszkiem

14 luty 2020r.

Uczniowie, którzy tego dnia, w czasie lekcji będą mieli przypięte czerwone serduszka nie będą pytani. Tego dnia, zostanie wyliczony i poddany ocenie udział procentowy uczniów z serduszkami w stosunku do całej klasy.

2.

Konkursy OBCHODY PIERWSZEGO DNIA WIOSNY

Do 20. marca 2020r.

Współpraca z nauczycielem organizującym obchody. Szczegóły w regulaminach.

3.

Wystrój klasy – WIELKANOC

Do 8. kwietnia 2020r.

Konkurs na najciekawszy wystrój klasy z okazji Świąt Wielkanocy.

4.

Plakat UCHWALENIE KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA

Do 30. kwietnia 2020r.

Plakat patriotyczny w formacie: A1,A2, B1,B2 (do wyboru) wywieszamy na drzwiach swojej sali.

5.

Przebieramy się –

Czerwiec 2020r.

Uczniowie, którzy tego dnia, w czasie lekcji będą przebrani zgodnie z tematyką, nie będą pytani. Tego dnia, zostanie wyliczony i poddany ocenie udział procentowy uczniów przebranych w stosunku do całej klasy.

 

Konkurencje w ramach Ligi Klas, ich ilość i zasady punktowania mogą ulec zmianie. O każdorazowej zmianie zostaną poinformowane wszystkie klasy. Wyniki poszczególnych konkurencji oraz tabele z klasyfikacją ogólną będą na bieżąco uaktualniane na ściennej tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz na stronie internetowej szkoły.