Jesteś tutaj: Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo!

Biorąc pod uwagę nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO), która weszło  w życie z dniem 25.05.2018r jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach, które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Oświatowy w Mordach, reprezentowany przez Dyrektora.

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych (ABI/IOD) w ZO Mordy jest p. Justyna Dropia (e-mail:iod@spmordy.pl).

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującej ustawy o systemie oświaty w obszarze funkcjonowania szkoły podstawowej.

Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Szkoły.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie aktualnych przepisów prawa o ochronie danych osobowych, ustawy o działalności edukacyjnej  (min. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

 Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, na podstawie obowiązującej litery prawa.

Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gromadzenie danych osobowych i danych niezbędnych do realizacji zadań związanych z działalnością Zespołu Oświatowego w Mordach, jest warunkiem realizacji w/w zadań.

Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.