Hybrydowe od 17 maja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od 17 maja do szkoły wracają uczniowie klas 4-8. Nauka będzie przebiegać w trybie hybrydowym.

1. Pierwszt tydzień 17-21 maja  - stacjonarnie  (w szkole) klasy: 4a, 4b, 5a, 7a, 8a, 8b

2. Pierwszy tydzień  17-21 maja - zdalnie klasy: 6a, 6b, 6c, 7b, 7c

3. Drugi tydzień 24-28 maja - stacjonarnie klasy: 6a, 6b, 6c, 7b, 7c

4. Drugi tydzień 24-28 maja - nauka zdalna  klasy: 4a, 4b, 5a, 7a,  8a, 8b -  klasy ósme sprawdzian w szkole 25, 26, 27 maja

5. Rozkład jazdy ustobusów:  link: Rozkład autobusów - Zespół Oświatowy w Mordach (zomordy.pl)

6. Plan lekcji: klasy 1-4   - link: Plan lekcji (zomordy.pl)       klasy 5-8 link  Plan lekcji (zomordy.pl)

 7. Obiady

OBIADY (OD 17 MAJA DO KOŃCA ROKU SZKOL
B VA 11.15- 11.25 świetlicaB
B VIA 11.15- 11.25 ŚwietlicaB
B VIB 11.15- 11.25 ŚwietlicaB
B VIC 11.15- 11.25 świetlicaB
B VIIA 11-25-11.40 ŚwietlicaB
B VIIB 11-25-11.40 ŚwietlicaB
B VIIC 11-25-11.40 ŚwietlicaB
B VIIIA 11-25-11.40 ŚwietlicaB
B VIIB 11-25-11.40 świetlicaB

8. 

Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r.  

Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

  • organizacja zajęć w szkole, 
  • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 
  • gastronomia, 
  • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

9. Wytyczne: