Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - 25 CZERWCA 2021

Godz. 8.00 – Msza święta w kościele parafialnym w Mordach;

Godz. 9.00 – zakończenie roku szkolnego klas I-IV – na wybiegu – dozwolona obecność rodziców;

   W przypadku deszczu  uroczystość przeniesiona do sali gimnastycznej

Godz. 9.00 -  zakończenie roku szkolnego klas 5-8  - pożegnanie absolwentów klas ósmych – sala gimnastyczna budynek B

Godz. 10.00 – zakończenie roku zerówek – wybieg budynek A – dozwolona obecność rodziców

Przyjazdy do szkoły tak jak codziennie.

Autobusy odjeżdżają od godz. 10.45 według kolejności takiej jak codziennie. 

Czwartek 24 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów.

Przedszkole pracuje normalnie. Przyjazdy i odjazdy autobusów tak jak codziennie.

 

 

Informacje o programie w dniu 1 i 2 czerwca  TUTAJ 

Uczniowie klas 1-3 od 4 maja wracają do szkoły

 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

 • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
 • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

 


Nauka hybrydowa od 15 do 28 marca 2021 r

Witam

W związku z komunikatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty  dotyczącym z wprowadzenia  nowych obostrzeń sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego  dyrektor szkoły został zobowiązany do zorganizowania nauki w klasach I-III w trybie hybrydowym. W  szkole nie może przebywać nie więcej niż 50% uczniów mających zajęcia.

W związku z tymi zaleceniami  informuję, że w naszej szkole  nauka od 15 marca do 28 marca będzie przebiegać w następujący sposób:

- od dnia 15 marca  do 19 marca do szkoły przychodzą uczniowie  klas: IA, IIA, IIIA’

- od 15 marca do 19 marca uczniowie klas: IB, IIB, IIIB  mają naukę w trybie zdalnym;

- od 22 marca do 26 marca do szkoły uczęszczają dzieci z klas IB, IIB, IIIB;

- od 22 marca do 26 marca uczniowie  klas IA, IIA, IIIA  mają  nauczanie zdalne

 

Wszystkie lekcje – w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym – według aktualnego planu lekcji. Lekcja trwa 40 minut. Początek każdej lekcji tak jak w planie.

Dalej obowiązują wszystkie zalecenia (maseczki, dezynfekcja rąk).

                                                    Jerzy Borowski

Rozkład odjazdów PKS Łosice od 01.02.2021 do odwołania

(w każdej chwili może nastąpić zmiana-

obecnie jeden autobus dowozi i odwozi dzieci w kierunku Czepielin, Wólka Soseńska, Wojnów)

Wyjazd dzieci ze szkoły

Kierunek

Przyjazd dzieci do domu

13.00

Czepielin

13.15

13.35

Wólka Soseńska

13.50

14.00

Wojnów

14.20


Informuję, że uczniowie z klasy IIa i IIB zostali objęci  nadzorem epidemiologicznym od dnia 26.01.2021 r. do 6 lutego 2021. W okresie nadzoru  Inspekcja sanitarna posiada kontakty do uczniów objętych tym nadzorem. nazorem została również objęta klasa IIIA do 6 lutego 2021 r.

Zaleca się w tym okresie”

 • monitorowanie stanu zdrowia poprzez pomiary temperatury dwa razy dziennie oraz kontrolowanie stanu zdrowia. Jeśli ulegnie on pogorszeniu, należy skontaktować się z inspekcją sanitarną oraz z lekarzem POZ. Niezbędne jest także natychmiastowe informowanie sanepidu o jakichkolwiek objawach złego samopoczucia czy pogorszenia stanu zdrowia.

 


 

Powrót uczniów klas 1-3 do szkoły po feriach

(kliknij na baner by dowiedzieć się więcej)

baner powrót uczniów

 


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Po feriach (od 18 stycznia) w klasach 4-8 kontynuujemy nauczanie zdalne według planu stacjonarnego (wrzesień-październik) , każda lekcja trwa 40 minut. Zmianie ulega czas przerw.

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji:

 

1 lekcja – 8.00-8.40

2 lekcja 8.50 – 9.30

3 lekcja – 9.45- 10.25

4 lekcja – 10.35 – 11.15

5 lekcja – 11.40 – 12.20

6 lekcja – 12.30 – 13.10

7 lekcja – 13.20 – 14.00

 

Od drugiego półrocza tj. 4 lutego 2021 r. nastąpi "delikatna" zmiana planu lekcji. Zajęcia z przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" zakończą się dla części klas, nastąpi również zmiana nauczyciela religii w klasach 5-8 (ze względu na odejście ks. Piotra Wasyljewa).

 

Dalej prowadzone będą konsultacje dla uczniów klas ósmych.

Świetlica działa tylko w budynku A.

Sekretariat czynny tylko w budynku A (Kilińskiego 13 tel. 25 64 15 440)


 

Strona przedszkola

 


 

 

 

 


Prezydium Rady Rodziców po analizie ofert ubezpieczeniowych

wybrała atrakcyjne ubezpieczenie szkolne dla twojego dziecka/ucznia - składka 34 zł

Ubezpieczenie dzieci od NNW na rok szkolny 2020/2021 - TU INTERRISK

Zapoznaj się z ofertą (załączniki KLIKNIJ TUTAJ) 

 


 

UWAGA!

BEZPIECZNY  POWRÓT  DO  SZKOŁY!

Rozpoczęcie roku szkolego

1 września o godz. 9.00

Spotkanie bezpośrednio w klasach z wychowawcami
( wkrótce więcej informacji)

Dalej obowiązują podstawowe procedury zawarte na stronie: http://zdalnemordy.pl

 

10 zasad dla ucznia

Wskazówki dla rodzica

 

APLIKACJA ProteGO Safe -

LIST MEN i GIS DO RODZICÓW

 

 

 17.24 - otrzymaliśmy list Ministra Edukacji Narodowej "List Ministra".

oraz  Zasady bezpiecznego korzystania  z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 

 1. W okresie przejściowym wprowadza się zasadę przypisania klasy do jednej sali lekcyjnej za wyjątkiem lekcji: wychowania fizycznego i informatyki. I tak:
  1. Budynek „A”

 

Nr sali

klasa

Wychowawca klasy

 

Nr 1

IIIB

Elżbieta Wielogórska

 

Nr 2

IB

Wiesława Lewczuk

 

Nr 3

IA

Danuta Kesling

 

Nr 4

IVA

Anna Daniluk

 

Nr 15

IIA

Renata Teodorczuk

 

Nr 17

IIB

Ewa Kruszyńska

 

Nr 16

IIIA

Jolanta Kobak

 

Nr 11 A

IVB

Agnieszka Aftyka

 

Nr 5

Wszystkie klasy

Nauczyciele wf

 

Nr 1

Wszystkie klasy

Nauczyciele informatyki

 

 

 1. Budynek „B”

sala

klasa

wychowawca

 

Nr 1

VIb

Jacek Zdanowski

 

Nr 2

VA

Agata Chomiuk

 

Nr 3

VIc

Agnieszka Geneja

 

Nr 4

VIIA

Małgorzata Pawłowska

 

Nr 5

VIIC

Renata Mikołajczuk

 

Nr 6

VIIB

Krzysztof Daniluk

 

Nr 7

VIA

Aneta Ilczuk

 

Nr 9

VIIIA

Elżbieta Żodzik

 

Nr 10

VIIIB

Katarzyna Marczak

 

 

 1. Podczas przerw uczniowie powinni przebywać w przestrzeni wspólnej przy swojej sali przestrzegając zasad zachowania wskazanych wytycznymi MEN i GIS ( odległość 1,5 m).
 2. Noszenie masek przez uczniów podczas przerw jest nieobowiązkowe, chyba, że nastąpi zagęszczenie liczby uczniów. Dyżurni nauczyciele  powinni zwracać uwagę na przypadki nadmiernego skupiania się uczniów przed daną salą lekcyjną. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki są zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
 3. W autobusach dowożących dzieci do szkoły obowiązkowe są maseczki (za wyjątkiem dzieci 4-letnich i młodszych.

Uczniowie powinni posiadać własne buteleczki z wodą. Zabrania się korzystania z dotychczasowych źródeł wody.

LISTA UCZNIÓW KLAS I  -TUTAJ

 

SZCZEGÓŁY - W ZAKŁADCE PROCEDURY


 

 

 


 

Odchodzi od nas człowiek niezwykły - pedagog,  nauczyciel życia, wychowawca pokoleń.  Całe swoje  życie zawodowe spędził wśród naszej szkolnej społeczności.

Spokojny, rozważny o ogromnym zasobie wiedzy pedagogicznej i życiowej. Prawdziwy Przyjaciel dzieci i młodzieży, dla których był doskonałym wzorem. Zawsze spokojny, zachowawczy, rozważny, szanujący słowa. A jednocześnie człowiek niezmiernie skromny niedbający o zaszczyty i wyróżnienia.

Był wymagającym Dyrektorem, nauczycielem i wychowawcą.  Uczył pokory, szacunku i rozwagi dla życia i jednocześnie  tolerancji dla innych. Wychowawca nie tylko wielu pokoleń uczniów, ale i ludzi dorosłych jako pracowników od których wymagał ale i się troszczył. Każdego starał się ocenić sprawiedliwie. Każdy kto miał przyjemność , choć na chwilę, zetknąć własne życie z Panem Andrzejem, odebrał naukę w słowie i postawie życiowej.

Panie Andrzeju – zapewniamy Ciebie, że pamięć o Tobie zachowamy głęboko w naszych sercach. Nasze słowa pożegnalne są gestem honoru i wdzięczności.

 

Życiorys

Andrzej Michałowski - urodził się 29 sierpnia 1960  roku w Domanicach w ziemi siedleckiej. Po przeprowadzce rodziców do Siedlec ukończył tutaj szkołę podstawową i średnią a następnie studia na Uniwersytecie Warszawskim. W 1981 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zbiorczej Szkole Gminnej w Mordach. W drugiej połowie lat 80-tych XX wieku był wychowawcą świetlicy, a od roku 1991 został jej kierownikiem. W 1998 roku mianowano Go dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mordach. W 1999 roku, po wygraniu konkursu, powierzono Mu to stanowisko na 5-cio letnią kadencję. Był współorganizatorem powstającego po reformie oświaty Gimnazjum nr 1 w Mordach. Funkcję tę pełnił przez jeden rok do czasu rozdzielenia obu szkół w 2000 roku. W 2004 roku po nierozstrzygniętym konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej powrócił do pracy w świetlicy szkolnej. Jednocześnie był nauczycielem informatyki.

W 2017 roku został powołany na stanowisko wicedyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach. Funkcję tę pełnił do końca.


  

STRONA OD 25 MARCA 2020 NIE JEST AKTUALIZOWANA. WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI NA STRONIE http://zdalnemordy.pl

 

logo nowa strona


 


 

 


 

 


 

Rodzicu

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia w naszej szkole i przedszkolu zostaną zawieszone od 12 marca br. do 25 marca z tym, że w dniu 12 i 13 marca  będziemy jeszcze prowadzić zajęcia opiekuńczo wychowawcze. Od poniedziałku, tj. 16  marca 2020 r zajęcia są zawieszone dla wszystkich.
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony szkoły http://zomordy.pl


 


 

Co trzeba wiedzieć o koronawirusie i jak należy postępować w przypadku podejrzenia zakażenia.

Wiemy, że zarówno rodzice, jaki i uczniowie czują się zaniepokojeni informacjami o poważnym zagrożeniu epidemiologicznym, jakim jest szybko rozprzestrzeniający się wirus nazywany koronawirusem lub nowym koronawirusem. Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami, jakie dotychczas opublikowane zostały przez służby powołane do ochrony zdrowia obywateli. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową, np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministerstwa Zdrowia zamieszczane są aktualne informacje i zalecenia, w tym: jak rozpoznać zakażenie, jak zapobiegać zakażeniu i rozprzestrzenianiu się wirusa, gdzie można uzyskać informację i pomoc w przypadku zachorowania. Strona Narodowego Funduszu Zdrowia zachęca do korzystania z Telefonicznej Informacji Pacjenta. 

Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem, ALE w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem i NIE miałeś kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

• Zgłoś się do lekarza lub udaj się do apteki i zapytaj farmaceutę o zalecane środki zapobiegania infekcji.

• Zachowaj higienę osobistą - zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania, jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

• Unikaj kontaktu z osobami z widocznymi objawami choroby takimi jak kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała.

 

Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:

• Skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

• Dane teleadresowe stacji sanitarno-epidemiologicznej możesz uzyskać:

- dzwoniąc na numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590,

- na stronie www.gov.pl/koronawirus

• W miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawodowe kontakty z innymi osobami.

• Zachowaj higienę osobistą: jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

• Dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała.

• W przypadku wystąpienia gorączki (38°C), kaszlu, trudności z oddychaniem udaj się do oddziału chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania.

 

Jeżeli masz gorączkę (38°C), kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia korona wirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

• Skontaktuj się z telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną:

- PSSE w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 1, 08-110 Siedlce, Centrala: tel. 25 644-20-40, Sekretariat: tel.: 25 632-28-75
fax: 25 632-61-37; 25 633-98-92
e-mail: siedlce@psse.waw.pl-

• Jak najszybciej udaj się do oddziału chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania (własnym transportem).

Wojewódzki Szpital Zespolony w Siedlcach

ul. Poniatowskiego 19, 08-140  Siedlce

Strona Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Siedlcach z ważnymi informacjami

 

 

 

 


 

 

Vulcan logo

 

widok szkoły od strony ulicy KilińskiegoAdres szkoły:

08-140 Mordy
ul. Kilińskiego 13

tel. 25 64150440

sekretariat@spmordy.pl

 

DYREKTOR SZKOŁY - p. JERZY BOROWSKI

Wicedyrektor

Teresa Kozos

 

sekretarz szkoły

Justyna Terlikowska - budynek A

godz. 8.00 - 15.00