Rekrutacja do przedszkola 2019-2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REKRUTACJA 2019/2020

 

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w Przedszkolu Samorządowym w Mordach

w roku szkolnym 2019/2020

Wnioski o przyjęcie do przedszkola  przyjmowane będą w terminie:


od 01.02.2019r.   do  18.03. 2019r.

Termin postępowania uzupełniającego:

od 6 maja 2019 r. do 13 maja 2019 r

w kancelarii szkoły w godzinach od 7.30-15.30.

Wnioski można pobrać w Przedszkolu Samorządowym w Mordach  lub na naszej stronie internetowej http://zomordy.pl

Informacje

o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz

do klas pierwszych szkół podstawowych – kryteria, terminy,

na rok. szk. 2019/2020

 

            Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 w zw. z  art.29 ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Mordach przedstawia:

  1. kryteria naboru do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych kryteriów –  Uchwała Nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 marca 2017     Uchwała kryterium naboru;
  2. harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy w roku szkolnym 2019/2020 - Zarządzenie Nr 6 /2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia   31 stycznia 2019 r. – plik pdf
  3. kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej - Uchwała Nr XXX/189/2017  Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 marca 2017 r. - 

 

 

UWAGA !!!

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola  zobowiązani są do złożenia pisemnej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2019/2020

Deklaracja_o_kontynuowaniu_2019_2020.doc

Termin złożenia deklaracji - (do 18.03.2019r.)