Zespół Oświatowy w Mordach

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

"Stara" strona

zomordy

Nieoficjalna strona szkoły

 

spmordy

Archiwalna strona gimnazjum

gimnazjum1

Nauczyciele 2015-2016

Nauczyciele starają się stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, umożliwić mu odniesienie sukcesu na miarę jego możliwości oraz przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

Edukacją i wychowywaniem dzieci z tej grupy wiekowej zajmują się nasi nauczycieli wspomagani przez  pracowników obsługi.

 Nauczyciele pracujący w roku szkolnym 2015\2016

Edukacja wczesnoszkolna: Anna Chmielewska, Agata Kesling, Danuta Kesling, Jolanta Kobak, Elżbieta Wielogórska. Elżbieta Żodzik, Renata Teodorczuk.

Nauczyciele języka polskiego: Danuta Borowska, Katarzyna Marczak

Nauczyciele historii i społeczeństwa: Jacek Zdanowski

Nauczyciele języków obcych: Agnieszka Geneja – język angielski, Adriana Ostas – język angielski; Katarzyna Malińska – jezyk rosyjski

Nauczyciele matematyki: Elżbieta Czarkowska, Renata Mikołajczuk, Teresa Kozos

Nauczyciele przyrody: Małgorzata Pawłowska

Nauczyciele zajęć komputerowych: Jerzy Borowski

Nauczyciele zajęć technicznych: Elżbieta Czarkowska

Nauczyciele plastyki: Jolanta Kobak, Renata Teodorczuk, Elżbieta Wielogórska

Nauczyciel muzyki: Jacek Zdanowski

Nauczyciele wychowania fizycznego: Wojciech Bobryk

Nauczyciele religii: ks. Piotr Oskroba, Barbara Zalewska

Logopedzi: Jolanta Goś

Pedagodzy: Ewa Jarocka

Świetlica szkolna: Elżbieta Smuniewska, Andrzej Michałowski, Katarzyna Malińska

Wychowanie do życia w rodzinie: Małgorzata Pawłowska

Biblioteka szkolna: Jolanta Hoduń