Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Stacja Niepodległość - przedstawienie słowno-muzyczne

w wykonaniu uczniów naszej szkoły


 

ŻYCZENIA WŁADZ  MIASTA I GMINY W DNIU EDUKACJI NARODOWEJ

 

Zdjęcia z akademii w aktualnościach


 

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 16 września 2021 roku jednomyślnie postanowiła przedłużyć umowę z dotychczasowym ubezpieczycielem - firmą INTERRISK. Składka na ubezpieczenie 50 zł. Wplaty do 30 wrzesnia. Wpłat można również dokonywać na konto:

Konto do wpłat:

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM W MORDACH

40 8038 0007 0040 0272 2000 0030

dobrowolna składka roczna na Radę Rodziców pozostaje bez zmian - 50 zł.

Dziękujemy wszystkim za wpłacane pieniądze i podkreślamy, że „wracają one do dzieci” poprzez uatrakcyjnienie i wzbogacenie ich szkolnego życia, motywują również dzieci do brania udziału w różnych konkursach.

 


 

Rozkład jazy autobusów w okresie prowadzenia zajęć wspomagających  (od 20.09.2021 r.) 

 


 

Plan lekcji obowiązujący od 20 września 2021 r. ( w okresie zajęć wspomagających)

budynek B 

budynek A


 

Wychowawcy i sale lekcyjne

 


 

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.


 

 

 


PLATFORMA EDUKACYJNA DO WYKORZYSTANIA PRZEZ NAUCZYCIELI UCZNIÓW I RODZICÓW

 


 

 


 

Strona przedszkola

 


 

 

 

 


Prezydium Rady Rodziców po analizie ofert ubezpieczeniowych

wybrała atrakcyjne ubezpieczenie szkolne dla twojego dziecka/ucznia - składka 34 zł

Ubezpieczenie dzieci od NNW na rok szkolny 2020/2021 - TU INTERRISK

Zapoznaj się z ofertą (załączniki KLIKNIJ TUTAJ) 

 


 

 

Dalej obowiązują podstawowe procedury zawarte na stronie: http://zdalnemordy.pl

 

10 zasad dla ucznia

Wskazówki dla rodzica

 

APLIKACJA ProteGO Safe -

LIST MEN i GIS DO RODZICÓW

 

 

 17.24 - otrzymaliśmy list Ministra Edukacji Narodowej "List Ministra".

oraz  Zasady bezpiecznego korzystania  z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 


  1.  
  1. Podczas przerw uczniowie powinni przebywać w przestrzeni wspólnej przy swojej sali przestrzegając zasad zachowania wskazanych wytycznymi MEN i GIS ( odległość 1,5 m).
  2. Noszenie masek przez uczniów podczas przerw jest nieobowiązkowe, chyba, że nastąpi zagęszczenie liczby uczniów. Dyżurni nauczyciele  powinni zwracać uwagę na przypadki nadmiernego skupiania się uczniów przed daną salą lekcyjną. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki są zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
  3. W autobusach dowożących dzieci do szkoły obowiązkowe są maseczki (za wyjątkiem dzieci 4-letnich i młodszych.

Uczniowie powinni posiadać własne buteleczki z wodą. Zabrania się korzystania z dotychczasowych źródeł wody.

 

SZCZEGÓŁY - W ZAKŁADCE PROCEDURY


 

 

 


 

 


  

STRONA OD 25 MARCA 2020 NIE JEST AKTUALIZOWANA. WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI NA STRONIE http://zdalnemordy.pl

 

logo nowa strona


 


 

 


 

 


 

Rodzicu

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia w naszej szkole i przedszkolu zostaną zawieszone od 12 marca br. do 25 marca z tym, że w dniu 12 i 13 marca  będziemy jeszcze prowadzić zajęcia opiekuńczo wychowawcze. Od poniedziałku, tj. 16  marca 2020 r zajęcia są zawieszone dla wszystkich.
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony szkoły http://zomordy.pl


 


 

Co trzeba wiedzieć o koronawirusie i jak należy postępować w przypadku podejrzenia zakażenia.

Wiemy, że zarówno rodzice, jaki i uczniowie czują się zaniepokojeni informacjami o poważnym zagrożeniu epidemiologicznym, jakim jest szybko rozprzestrzeniający się wirus nazywany koronawirusem lub nowym koronawirusem. Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami, jakie dotychczas opublikowane zostały przez służby powołane do ochrony zdrowia obywateli. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową, np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministerstwa Zdrowia zamieszczane są aktualne informacje i zalecenia, w tym: jak rozpoznać zakażenie, jak zapobiegać zakażeniu i rozprzestrzenianiu się wirusa, gdzie można uzyskać informację i pomoc w przypadku zachorowania. Strona Narodowego Funduszu Zdrowia zachęca do korzystania z Telefonicznej Informacji Pacjenta. 

Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem, ALE w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem i NIE miałeś kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

• Zgłoś się do lekarza lub udaj się do apteki i zapytaj farmaceutę o zalecane środki zapobiegania infekcji.

• Zachowaj higienę osobistą - zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania, jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

• Unikaj kontaktu z osobami z widocznymi objawami choroby takimi jak kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała.

 

Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:

• Skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

• Dane teleadresowe stacji sanitarno-epidemiologicznej możesz uzyskać:

- dzwoniąc na numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590,

- na stronie www.gov.pl/koronawirus

• W miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawodowe kontakty z innymi osobami.

• Zachowaj higienę osobistą: jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

• Dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała.

• W przypadku wystąpienia gorączki (38°C), kaszlu, trudności z oddychaniem udaj się do oddziału chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania.

 

Jeżeli masz gorączkę (38°C), kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia korona wirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

• Skontaktuj się z telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną:

- PSSE w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 1, 08-110 Siedlce, Centrala: tel. 25 644-20-40, Sekretariat: tel.: 25 632-28-75
fax: 25 632-61-37; 25 633-98-92
e-mail: siedlce@psse.waw.pl-

• Jak najszybciej udaj się do oddziału chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania (własnym transportem).

NZOZ  w Siedlcach ul Starowiejska 15

Strona  Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

 

 

 

 


 

 

Vulcan logo

 

widok szkoły od strony ulicy KilińskiegoAdres szkoły:

08-140 Mordy
ul. Kilińskiego 13

tel. 25 64150440

sekretariat@spmordy.pl

 

DYREKTOR SZKOŁY - p. JERZY BOROWSKI

Wicedyrektor

Teresa Kozos

 

sekretarz szkoły

Justyna Terlikowska - budynek A

godz. 8.00 - 15.00

 

 

 

 

Przydział wychowawców i  sal lekcyjnych w budynku A

Nr sali

klasa

Wychowawca klasy

Nr 1

IIIB

Kruszyńska Ewa

Nr 2

IB

Wielogórska Elżbieta

Nr 3

IA

Chacińska Izabela

Nr 4

IVA

Marczak Katarzyna

Nr 15

IIA

Renata Teodorczuk

Nr 17

IIB

Lewczuk Wiesława

Nr 16

IIIA

Teodorczuk Renata

Nr 11 A

IVB

Żodzik  Elżbieta

 

 

Przydział wychowawców i sal lekcyjnych w budynku B

sala

klasa

wychowawca

Nr 9

5a

Daniluk Anna

Nr 10

5b

Aftyka Agnieszka

Nr 2

6A

Agata Chomiuk

Nr 7

7a

Aneta Ilczuk

Nr 1

7B

Jacek Zdanowski

Nr 3

7C

Agnieszka Geneja

Nr 4

8A

Małgorzata Pawłowska

Nr 6

8B

Krzysztof Daniluk

Nr 5

8C

Renata Mikołajczuk

Artykuły

Przejdź do -

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - konkurs plastyczny dla uczniów z klas I-IV

W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zorganizowany został  konkurs plastyczny.

22 listopada 2021
Czytaj więcej o: Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - konkurs plastyczny dla uczniów z klas I-IV
Przejdź do -

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - konkurs plastyczny dla przedszkola

W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zorganizowany został  konkurs plastyczny dla dzieci z grupy 5,6- Latków  pt. ,,Ulubiony bohater wybranej baśni z całego świata’’. 

22 listopada 2021
Czytaj więcej o: Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - konkurs plastyczny dla przedszkola
Przejdź do -

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

 Baśnie i legendy z całego świata

9 listopada 2021
Czytaj więcej o: MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
Przejdź do -

Wielki sukces uczniów klasy 3b !!!

Mamy wielkie powody do dumy! Uczniowie klasy 3b zdobyli I miejsce w wojewódzkim konkursie filmowym "Dobrze nakręceni".

8 listopada 2021
Czytaj więcej o: Wielki sukces uczniów klasy 3b !!!
Przejdź do -

Szkoła Pamięta - wyjście klas 1-3 na Cmentarz Parafialny w Mordach