Zespół Oświatowy w Mordach

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

"Stara" strona

zomordy

Nieoficjalna strona szkoły

 

spmordy

Archiwalna strona gimnazjum

gimnazjum1

Niepodległa logo

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW

(szkoła podstawowa)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych dziecka wraz z powiązanymi z nimi danymi rodzica/prawnego opiekuna jest Pani Teresa Kozos – Dyrektor Zespołu Oświatowego w Mordach , 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 13 tel. 25 6415440, email: sekretariat@spmordy.pl.

 1. Dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nimi danymi rodzica/prawnego opiekuna przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie deklaracji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 r.

****

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI

(przedszkole)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych dziecka wraz z powiązanymi z nimi danymi rodzica/prawnego opiekuna jest Pani Teresa Kozos – Dyrektor Zespołu Oświatowego w Mordach , 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 13 tel. 25 6415440, email: sekretariat@spmordy.pl.
 2. Dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nimi danymi rodzica/prawnego opiekuna przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie deklaracji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 r.

Najlepsi uczniowie po I półroczu 2015-2016

lp
lp. nazwisko i imię średnia klasa
1.  Jastrzębska Julia średnia ocen – 5,5 VB
2.  Andrunik Julia średnia ocen – 5,25 IVA
3.  Teodorczuk Kinga średnia ocen – 5,25 IVA
4. Kruk Karolina średnia ocen – 5,25 VIA
5.  Książczak Weronika średnia ocen – 5,25 VB
6. Chacińska Monika średnia ocen – 5,17 IVB
7. Chacińska Katarzyna  średnia ocen – 5,17 VB
8.  Strąk Karolina średnia ocen – 5,17 VB
9.  Gluchowska Zuzanna średnia ocen – 5,16 IVA
10. Kobak Aleksandra średnia ocen – 5,08 IVB
11. Łopaciuk Katarzyna średnia ocen – 5,08 IVB
12. Kowalewska Edyta średnia ocen – 5,08 VA
13.  Gaworek Maria średnia ocen – 5,08 VIB
14. Kamińska Anna średnia ocen – 5,08 VIB
15.  Soszyński Kamil średnia ocen – 5,00 IVA
16.  Wardziak Wiktoria średnia ocen – 5,00 IVA
17. Kalinowska Wiktoria średnia ocen – 4,92 IVB
18.  Mikołajczuk Aleksandra średnia ocen – 4,92 VB
19.  Opłocka Kinga średnia ocen – 4,92 VB
20.  Michalak Bartosz średnia ocen – 4,91 IVA
21. Wielogórska Julia średnia ocen – 4,9 VA
22. Multan Kacper średnia ocen – 4,83 VIA
23.  Chaciński Łukasz średnia ocen – 4,83 VIB
24.  Gójski Krzysztof                        średnia ocen – 4,83 VIB
25.  Kupińska Andżelika średnia ocen – 4,83 VIB
26. Sienkiewicz Julia  średnia ocen – 4,83 VB
27. Chmielewska Patrycja średnia ocen – 4,75 IVA
28. Bielak Piotr średnia ocen – 4,75 IVB
29. Andrunik Łukasz  średnia ocen – 4,75 VB
30. Głuchowski Kacper  średnia ocen – 4,75 VB
31. Jasińska Marta  średnia ocen – 4,75 VB
32. Marczuk Robert  średnia ocen – 4,75 VB
33.  Trębicka Paulina średnia ocen – 4,75 VB

Podkategorie