Zespół Oświatowy w Mordach

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

"Stara" strona

zomordy

Nieoficjalna strona szkoły

 

spmordy

Archiwalna strona gimnazjum

gimnazjum1

Rekrutacja 2016-2017 - zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku

Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach

w sprawie: Zasad rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach

na rok szkolny 2016/2017.

Zarządzam co następuje:

 § 1

Wprowadzam do stosowania Zasady rekrutacji  uczniów  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach na rok  szkolny 2016/2017, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                                   /- Teresa Kozos/

 

1.ikona word2010 Załącznik nr 1 do zarządzenia - plik docx

2. ikona word2010 Karta zgłoszenia dziecka do klasy I - plik docx