Zespół Oświatowy w Mordach

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

"Stara" strona

zomordy

Nieoficjalna strona szkoły

 

spmordy

Archiwalna strona gimnazjum

gimnazjum1

Podsumowanie Bezpieczna+

21 grudnia, w świątecznej scenerii sali gimnastycznej, podsumowaliśmy w szkole rządowy projekt „Bezpieczna+”. Projekt ten realizowaliśmy od września do grudnia. Podsumowania dokonał koordynator projektu Jerzy Borowski. Zebrani w sali obejrzeli prezentację fotograficzną. Następnie nagrodziliśmy uczniów biorących w konkursach plastycznym i multimedialnym pt. „Już jestem bezpieczny w Internecie”. Podsumowaliśmy również Wielki Test Wiedzy „Wiem, umiem i przestrzegam”. Wzięli w nim udział prawie wszyscy uczniowie szkoły. Najlepszych nagrodzono upominkami.

W trakcie trwania projektu uczestniczyliśmy w wielu ciekawych przedsięwzięciach.

Szkoła nawiązała współpracę z Siedleckim Hufcem ZHP Podlasie. Dwudziestego siódmego września odbyło się spotkanie dzieci z przedstawicielami tego hufca na czele z komendantem druhem Zygmuntem Kondraciukiem. Powstała w szkole próbna drużyna harcerska – 27 dzieci, oraz drużyna zuchowa – 17 dzieci

W październiku odbyło się spotkanie policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

W tym samym miesiącu uczniowie spotkali się z policjantem Sławomirem Stefaniakiem z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Tematem spotkania było bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią oraz dopalacze.

Dwudziestego pierwszego października przed uczniami klas młodszych oraz grupy przedszkolnych pięciolatków i zerówek Zespołu Oświatowego w Mordach wystąpił Teatr Profilaktyczny DUET z Krakowa. Zaprezentował on bajkę Niedźwiedź strażnik lasu.

Gościliśmy krakowski Teatr Edukacji i Profilaktyki Moralitet. Uczniowie obejrzeli bajkę o zasadach bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą Przygody Misia Zdzisia. Starsi obejrzeli przedstawienie Bella.

Warsztaty dla rodziców. Dwukrotnie po dwie i pół godziny odbyły się warsztaty.

Przeprowadzono w szkolę próbną ewakuację. Uczniowie mogli również obejrzeć wóz bojowy strażaków a także wysłuchać informacji po postępowaniu w razie pożaru.

W listopadzie i grudniu gościliśmy w szkole Teatr z Krakowa Maska. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych.

Wyjeżdżaliśmy do teatru do Siedlec na przedstawienie Selfie z Alicją.

Zwiedzaliśmy muzeum pożarnictwa w Kotuniu.

Wszyscy uczniowie uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy.

To tylko niektóre z przedsięwzięć.

Szkoła wzbogaciła się w wiele pomocy dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa; Kupiliśmy tablicę interaktywną z której teraz korzystamy, przenośny sprzęt nagłaśniający, wzmacniacz do radiowęzła, laptop.

Kupiliśmy cztery rowery i elementy toru rowerowego. Oprócz tego zakupilismy wiele programów i pomocy dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa.

Program Bezpieczna Plus będziemy realizować dalej.