Zespół Oświatowy w Mordach

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

"Stara" strona

zomordy

Nieoficjalna strona szkoły

 

spmordy

Archiwalna strona gimnazjum

gimnazjum1

Procedury dotyczące telefonów komórkowych

  1. Ustala się zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły, zarówno na lekcjach jak i podczas przerw śródlekcyjnych.
  2. Przyniesiony do szkoły telefon uczniowie przechowują w szafce szkolnej.
  3. W przypadku naruszenia zakazu uczeń zobowiązany jest złożyć  w obecności nauczyciela wyłączony telefon w depozycie szkoły (szafie pancernej).
  4. Złożony w depozycie telefon może odebrać wyłącznie rodzic lub prawny opiekun ucznia.
  5. Nauczyciel podejmujący interwencję umieszcza notatkę o zdarzeniu w dzienniku szkolnym.
  6. Każdorazowe upomnienie dotyczące naruszenia zakazu skutkuje 20 pkt odejmowanymi przy ocenie z zachowania.
  7. Uczeń, który nie złoży telefonu komórkowego w depozycie szkoły, otrzymuje dodatkowo 20 pkt odejmowanych przy ocenie z zachowania.
  8. Telefon komórkowy stanowi własność osobistą, za którą odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie uczniów (szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie).

Procedury zostały przedstawione uczniom na apelu szkolnym dnia 05 września 2018 r.