Sędzia Wesołowska w Mordach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2018

W dniu 7 listopada 2018 r. będziemy gościć w naszym mieście, znaną z programu telewizji TVN sędzią Anną Marią Wesołowską. Spotkania odbywać się będą w lokalu M-GOK-u według następującego harmonogramu:

- godz. 10.00 – klasy I-V

- godz. 12.30 – klasy VI-VIII i III gimn.

- godz. 14.00 – dorośli

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. W załączeniu tematyka spotkań

Tematyka spotkania

 

Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły

- rola edukacji prawnej - kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie

 

 

Nowe zagrożenia; grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papirosy

 

Zasady odpowiedzialności nieletnich

 

Zachowania, na które mamy  obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskie karty

 

Nowe formy przemocy wobec dziecka;

-eurosieroctwo

-zaniedbania

-wykorzystywanie dziecka w konflikcie około - rozwodowym - obowiązek wysłuchania dziecka przez sąd

 

Rodzice a szkoła

-obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego

-obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np.pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje

-obowiązki rodziców wobec dziecka

 

Mediacja w Sprawach nieletnich i Mediacja rówieśnicza, jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole.